MØNTER. GRATIS LEVERING I DANMARK.
Kurv (0kr)
MØNTER. GRATIS LEVERING I DANMARK.

Prisudvikling danske mønter

Værdien af danske mønter er steget med 92 procent fra 1991 til 2011


Med udgangspunkt i Siegs møntkataloger har jeg undersøgt, hvordan udviklingen i priserne har været på danske årgangsmønter, som er udstedt i årene fra 1874 til 1972. Det vil sige prisudviklingen på 1 ører, 2 ører, 5 ører, 10 ører, 25 ører, ½ kroner, 1 kroner, 2 kroner og 5 kroner udstedt i perioden fra 1874 til 1972.

I beregningerne har jeg anvendt den værdi, der i Siegs møntkatalog er opgivet for kvalitet 0 mønter, altså for mønter af topkvalitet. Værdiangivelsen i Siegs Møntkatalog er inklusive moms.

Ved anvendelse af Siegs møntkatalog for 1991, har jeg derefter taget værdien af et eksemplar af alle mønter i kvalitet 0 og lagt disse værdier sammen. Den samlede værdi i 1991 var i alt kr. 264.945.

På samme måde har jeg med udgangspunkt i Siegs møntkatalog for 2011, taget værdien af et eksemplar af alle mønter i kvalitet 0 og lagt disse værdier sammen. Værdien i 2011 er kr. 509.111. Ved beregning af denne værdi er anvendt kvalitet 01 for 1 kronen fra 1960 i aluminiumsbronze, da der ikke er anført en værdi for kvalitet 0 i Siegs Møntkatalog for 2011.

Fra 1991 til 2011 er der således tale om en samlet stigning i mønternes værdi på kr. 244.166 svarende til en stigning på 92 procent.

Med andre ord har den gennemsnitlige værdistigning for mønter i kvalitet 0 udstedt i periode fra 1874 til 1972 været på 92 procent målt over de sidste 20 år eller hvad der svarer til 4,6 procent pr. år i gennemsnit.

Som det ses herunder har der dog været meget store forskelle på hvordan de enkelte mønter har klaret sig.

Den mest værdifulde mønt.


Den mest værdifulde mønt er samtidig også den mønt, som er steget mest i værdi målt i kroner. Mønten er 1 kronen fra 1960 i aluminiumsbronze, som i 1991 havde en værdi på kr. 21.000 i kvalitet 0. I Møntkataloget for 2011 er der, som nævnt ovenfor, slet ikke angivet nogen værdi for kvalitet 0, mens der for kvalitet 01(mønter lige under topkvaliteten) er angivet kr. 60.000. En stigning på kr. 39.000 svarende til 186 procent.

På Thomas Højlands auktion nr. 133 i april 2010 var et eksemplar af denne mønt på auktion, hvor kvaliteten af mønten, var beskrevet som kvalitet 01 og hvor mønten blev solgt for kr. 38.000, hvortil kommer et salær på 25 procent, svarende til en samlet pris for køberen på kr. 47.500. På Thomas Højlands auktion nr. 137 i november 2010 var der ligeledes et eksemplar af mønten udbudt, denne gang beskrevet som kvalitet 0 til 01. Prisen blev her kr. 36.000, hvortil kommer salæret på 25 procent svarende til en pris på kr. 45.000. Jeg har i denne artikel generelt regnet med et auktionssalær på 25 procent, men der kan være mindre afvigelser heri afhængig af købers forhold. Jfr. Auktionskonditionerne anført i auktionskatalogerne.

Mønten har aldrig været i cirkulation som egentlig pengemiddel og den er meget sjælden. Det er derfor vanskeligt at sætte en fast pris på den.

På begge auktioner var mønten udbudt til kr. 40.000, hvilket ville svare til en købspris for kunden på kr. 50.000 når salæret medregnes. Da ingen købere ville betale denne pris, tyder det på at dagsprisen for mønten, her januar 2011, er lavere end den pris, som den er vurderet til i Siegs møntkatalog.

De næstmest værdifulde mønter.


Den anden mest værdifulde mønt er 1 øren fra 1881. Værdien af denne mønt er steget fra kr. 14.000 i 1991 til kr. 30.000 i 2011. Stigningen er således på kr. 16.000 svarende til 114 procent. Mønten blev udbudt i kvalitet 0-01 på auktion nr. 135 hos Thomas Højland i september 2010 i forbindelse med salg af Louis Kühl samlingen. Hammerslagsprisen blev kr. 26.000. Der skal hertil lægges et salær på 25 procent. Kundens pris for mønten blev således i alt kr. 32.500, hvilket er meget tæt på prisen ifølge Siegs Møntkatalog.

På tredjepladsen kommer 1 kronen fra 1924. I 1991 var værdien af denne mønt kr. 10.800. I løbet af de 20 år er værdien steget med kr. 17.200 til kr. 28.000. Dette er en stigning på 159 procent.

På fjerdepladsen har vi 2 kronen fra 1924. Værdien var i 1991 kr. 7.500, mens den i 2011 er steget til kr. 20.000. Stigningen er 167 procent.

Mønten som mange mennesker kender.


Hvordan er det så gået med 10 øren fra 1959.

Værdien er steget med 17 procent fra kr. 1.200 i 1991 til kr. 1.400 i 2011. En ret beskeden stigning i forhold til mange andre mønter.

Mønterne med de største procentuelle stigninger.


Tre forskellige mønter deler førstepladsen. Der er tale om tre zink mønter. 1 ørerne fra 1954 og 1955 samt 2 øren fra 1953 er alle steget med ikke mindre end 567 procent fra 1991 til 2011.

I 1991 blev såvel 1 øren fra 1954 som 1 øren fra 1955 værdisat til kr. 45 pr. stk.. Begge har i 2011 en værdi på kr. 300 pr. stk. ifølge Siegs møntkatalog for 2011.

2 øren fra 1953 havde i 1991 en værdi på kr. 60, som i 2011 er steget til kr. 400.

I øvrigt har næsten alle zink 1 og 2 ører fra sidst i 1940erne og i begyndelsen af 1950erne oplevet pæne stigninger i niveauet 200 til 500 procent.

Mønterne som var en dårlig investering.


Ikke alle mønter har været gode investeringer, idet nogle ganske få mønter rent faktisk har været udsat for prisfald i 20 års perioden. I alt 4 mønter er faldet i værdi.

Havde man i 1991 placeret alle sine sparepenge i 2 ører fra 1972, ville man her i 2011 have mistet i alt 38 procent af sin investering. Såfremt investeringen kun omfattede en enkelt mønt er tabet dog til at overskue, idet mønten i 1991 var værdisat til kr. 8, mens den i 2011 er kr. 5 værd. Altså et tab på 3 kr.

Udover 2 øren fra 1972 har også 1 øren fra 1972 samt 25 ørerne fra 1960(H9) og 1967(H9) tabt værdi fra 1991 til 2011. Der er også for disse mønter tale om beskedne prisfald.

Auktionspriser ud over det sædvanlige.


Det sker, at der på møntauktioner hos de anerkendte auktionsfirmaer, kommer årgangsmønter i usædvanlig flotte kvaliteter til salg, hvor prisen bliver langt over den pris, som er angivet i Siegs Møntkatalog for kvalitet 0 mønter ligesom prisen også ofte bliver langt over mindsteprisen, som mønten er udbudt til på auktionen. Der vil ofte være tale om mønter med medaillepræg eller særlig gode/sjældne kvalitet 0 mønter.

Jeg har fundet nogle eksempler fra Thomas Højlands auktion nr. 137, hvor Poul Henning Knudsen VI, Danmark – Norge sælges. Auktionen blev afholdt den 4. november 2010.

2 krone 1899, H 13 B. I auktionskataloget beskrevet således: ”fantastisk smuk blåtonet eksemplar i medaillepræg. Det smukkeste eksemplar vi har set af denne type”.

Udbudsprisen på auktionen var kr. 3.000. Prisen for mønten blev kr. 7.200. Inkl. salær kr. 9.000. Kvalitet 0 mønt ifølge Siegs Møntkatalog 2011, pris kr. 2.300.

10 øre 1947, H 26 B. I auktionskataloget beskrevet således: ”enestående smukt eksemplar i medaillepræg”.

Udbudsprisen på auktionen var kr. 2.500. Prisen for mønten blev kr. 9.500. Inkl. Salær kr. 11.875. Kvalitet 0 mønt ifølge Sieg, pris kr. 2.500.

Zink mønterne kan også godt være med når det gælder auktionspriser.

2 øre 1951, H 13 A. I auktionskataloget anført som kvalitet 0 med følgende bemærkning: ”usædvanligt pænt eksemplar for typen”.

Udbudsprisen på auktionen var kr. 400. Prisen for mønten blev kr. 1.500. Inkl. Salær kr. 1875.
Kvalitet 0 mønt ifølge Sieg, pris kr. 800.

Følgende eksempel er fra Thomas Højlands auktion nr. 135 over Louis Kühl samlingen. Auktionen blev holdt i september 2010.

5 øre 1943, H 32. I auktionskataloget anført som kvalitet 0-01 med følgende bemærkning: ” ualmindelig i denne smukke kvalitet”.

Udbudsprisen på auktionen var kr. 300. Prisen for mønten blev kr. 2.050. Inkl. Salær kr. 2.562.
Kvalitet 0 mønt ifølge Sieg, pris kr. 900 og for kvalitet 01 kr. 300.

Efterskrift


Ovennævnte viser, at det kan være vanskeligt at vurdere hvilken værdi mønter har.

Under særlige omstændigheder kan prisen for en mønt afvige meget fra den normale vurdering af prisen for mønten. Det er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel på det tidspunkt, hvor mønten handles.

Ser man bort fra disse vanskeligheder ved værdisætningen af mønterne og accepterer vurderingerne i Siegs Møntkatalog, som værende et rimeligt korrekt billede af den gennemsnitlige prisudvikling på årgangsmønter over en 20 årig periode, er en forrentning på gennemsnitlig 4,6 procent skattefrit om året vel ikke helt dårligt. Når der til kommer glæden ved at være møntsamler og se hullerne i samlingen blive fyldt ud, kan man tale om, at det at samle mønter er en hobby med flere positive egenskaber.

Følgende tekst er indsat i artiklen den 1. december 2013:

Læs om prisudviklingen på mønter i årene fra 2011 til 2014 i min artikel Prisen på mønter har været stabil i perioden fra 2011 til 2014.

Januar 2011
Arne Krukow

Hel eller delvis gengivelse af denne artikel må kun finde sted efter aftale med ak mønter.