MØNTER. GRATIS LEVERING I DANMARK.
Kurv (0kr)
MØNTER. GRATIS LEVERING I DANMARK.

Kgl. Møntsæt 1960. De manglende mønter.


I min møntsamling har jeg en Kgl. Møntsæt fra 1960 i usædvanlig smuk kvalitet med flere mønter i medaillepræg. Møntsættet indeholder imidlertid kun en del af de mønter, der er præget med årstallet 1960 på.

Jeg bad Den Kgl. Mønt om en forklaring og fremsendte nedenstående spørgsmål til dem:


”Jeg er så heldig, at have Nationalbankens møntsæt fra 1960 i meget fine møntkvaliteter, men jeg undrer mig lidt over antallet af mønter i sættet:

Møntsættet fra 1960: Indeholder en 5 krone, 2 forskellige 25 ører, to forskellige 10 ører, en 5 øre, en 2 øre og en 1 øre. 5 øren, 2 øren og 1 øren er zinkmønterne. I alt 8 stk. Det er også det antal mønter, som er anført i Siegs møntkatalog, som værende det antal der skal være i møntsættet, uden det dog er anført i kataloget, hvilke mønter fra 1960, det skal være.

Derfor undrer følgende mig: Hvor er en kronen i kobbernikkel og hvor er 5 øren, 2 øren og 1 øren i bronze? Er disse udeladt på grund af pladsmangel i etuiet eller fordi de er udgivet efter at møntsættet er udsendt eller af en anden årsag? 1 kronen i aluminiumsbronze kom så vidt jeg ved først på markedet i 1969, så det forklarer jo, hvorfor denne ikke er med.

Kan I give en forklaring på de manglende mønter i møntsættet?

Jeg ser frem til at høre nærmere.

Venlig hilsen
Arne Krukow”


Anette H. Olesen fra Den Kgl. Mønt har været så venlig at besvare spørgsmålet, idet hun gav følgende forklaring:

”Desværre har vi ikke mulighed for at give dig et helt præcist svar, da udsendelsen af møntsæt 1960 jo ligger 50 år tilbage i tiden, så der er i dag ikke nogen, der kender noget til beslutningerne dengang, og alt arkivmateriale er for længst afleveret til Rigsarkivet.

Formentlig er forklaringen dog den, at man i forbindelse med indførelsen af 5 kronemønten samtidig besluttede at ændre udseende af hele møntrækken, herunder at erstatte de kedelige 1, 2 og 5 ører af zink med det traditionelle bronze, som man benyttede før 2. verdenskrig. Ændringerne blev sat i værk i løbet af 1960, hvor der derfor blev præget mønter både i den hidtidige udformning og i den nye udformning, da den var besluttet. Hovedopgaven var 5 kronemønten. Af de øvrige møntværdier skulle kun præges, hvad der var behov for til den almindelige vækst i møntomløbet. 1 kronen og 1, 2 og 5 øren skulle helt ændre udseende, og de nye mønter kunne derfor først sættes i omløb, når der var oparbejdet et stort lager. De blev derfor først sat i cirkulation langt senere, ja 1 og 2 øren i bronze blev aldrig udsendt. Derimod var 10 og 25 øren teknisk uændrede (størrelse og metal); kun designet blev ændret. Disse værdier skulle derfor ikke udskiftes, da det nye og gamle design kunne cirkulere parallelt. Disse mønter kunne derfor straks sættes i cirkulation.

Vi tror, at det giver dig forklaringen på indholdet af møntsæt 1960. De manglende mønter kom først langt senere eller slet ikke.”


Mit efterskrift:

Nogle af bronze 1 og 2 øerne blev senere solgt som møntsæt til møntsamlere. Disse møntsæt omtales ofte som Hækkerup Sættene efter den daværende økonomiminister Per Hækkerup.


Juni 2011
Arne Krukow