MØNTER. GRATIS LEVERING I DANMARK.
Kurv (0kr)
MØNTER. GRATIS LEVERING I DANMARK.

Mønter solgt til pæne priser på møntauktion.

Flotte mønter sælges til toppriser.

Bruun Rasmussen`s efterårsauktion 2012 over mønter.

Auktionshuset Bruun Rasmussen har den 12. og 13. november 2012 afholdt deres store efterårsauktion over mønter. Auktionen omfattede dels den traditionelle efterårsauktion dels møntauktionen ”Poul Henning Knudsen X”.

Som det det hidtil har været tilfældet ved forårs- og efterårsauktionerne, havde auktionshuset også denne gang udarbejdet et par flotte auktionskataloger, hvor de fleste af mønterne var afbildet og kvalitetsbeskrevet. Auktionerne omfattede mønter, pengesedler og medaljer.

Årgangsmønterne var kun er en meget lille del af det samlede udbud på auktionerne.

Den mest sjældne 1 øre, 1 øren fra 1881, blev udbudt i topkvalitet M-0. Mønten er beskrevet i auktionskataloget som ”meget smukt eksemplar med medaillepræg”. Hammerslaget for denne mønt blev kr. 32.000. Med tillæg af et auktionssalær på 25 procent blev prisen kr. 40.000 for køberen.

En anden af de mønter, som kun findes i de færreste møntsamlinger, 1 kronen fra 1960 i aluminiumsbronze, fik på auktionen hammerslag ved kr. 36.000. Lægger man hertil et auktionssalær på 25 procent, bliver købsprisen for mønten kr. 45.000. Mønten var kvalitetsvurderet til kvalitet 0-01. Den havde et lille kantstød ifølge beskrivelsen i auktionskataloget.

De ældre 5 ører har også møntsamlernes interesse. Der var udbudt en 5 øre fra 1890 i kvalitet 0 og med følgende beskrivelse ”enkelte meget små pletter – smukt eksemplar – sjælden i denne kvalitet”, som fik hammerslag ved kr. 9.000. Med auktionssalær bliver købsprisen kr. 11.250.

Prisen på selv de dyreste årgangsmønter blegner dog, når man ser på nogle af møntauktionens absolutte topstykker.

”Poul Henning Knudsen X”, havde blandt mønterne en mønt med følgende beskrivelse ” Piaster 1771 (1774), H 21, S6 – denne sjældne piaster stammer fra Waldo Newcommer 26. maj 1935, lot 216, ex. OM 25, lot 937”. Auktionens startpris var kr. 225.000. Hammerslagsprisen blev kr. 400.000, hertil kan så lægges salær kr. 100.000. I alt kr. 500.000.

November 2012

Arne KrukowAuktionshuset Bruun Rasmussen har den 2. og 3. maj 2012 afholdt deres store forårsauktion over mønter.
Auktionen omfattede dels den traditionelle forårsauktion dels møntauktionen ”Poul Henning Knudsen IX” .
Herudover omfattede de to auktionsdage også en auktion over Jerry Meyers flotte medaillesamling.

Auktionsdagene bød som sædvanlig på et stort udbud af sjældne og smukke mønter.

Årgangsmønterne var bl.a. repræsenteret ved nogle af de mere sjældne af slagsen. Den mest sjældne 1 øre, 1 øren fra 1881, blev udbudt i kvalitet 1+. Mønten er beskrevet i auktionskataloget som ”let skjoldet, men i øvrigt fint eksemplar af dette sjældne årstal”. Hammerslag kr. 18.000. Med tillæg af et auktionssalær på 25 procent blev prisen kr. 22.500.

Der var også udbudt et kvalitetsmæssigt topeksemplar af en øren fra 1876, som er den næst mest sjældne en øre. Med en kvalitet oplyst til at være M-0 og med følgende tekst i auktionskataloget ”denne mønt forefindes sjældent i denne smukke kvalitet”, blev hammerslagsprisen kr. 17.000. Med tillæg af auktionssalær kr. 21.250. Iflg. Siegs Møntkatalog for 2012 er prisen for en kvalitet 0 mønt kr. 16.500.

Der var også udbudt et eksemplar af en øren fra 1876 i kvalitet 0. Mønten blev i auktionskataloget omtalt som ”et pragteksemplar af dette sjældne årstal”. Køberen, kan efter denne beskrivelse formentlig ikke være utilfreds med at have fået hammerslag ved kr. 9.000.

Auktionspriserne viste, som det har været tilfældet ved adskillige auktioner, at når mønternes kvalitet er i top, bliver der også tale om toppriser, selv for de lidt mere almindelige mønter. Kvalitetskravet hos nogle møntsamlere er meget stort.

En 25 øre fra 1935 i kvalitet M fik hammerslag ved kr. 2.800, hvilket giver en pris inklusive auktionssalær på kr. 3500. Iflg. Siegs møntkatalog er prisen for en kvalitet 0 mønt kr. 1000.

En 25 øre fra 1925 i kvalitet M-0 fik hammerslag ved kr. 2000. Dette giver en pris inklusive auktionssalær på kr. 2500. Iflg. Siegs Møntkatalog 2012 er prisen for en kvalitet 0 mønt kr. 800.

En 5 øre og en 2 øre i aluminium fra 1941 i kvalitet M, blev solgt samlet til en hammerslagspris på kr. 1350. Inklusive auktionssalær bliver prisen kr. 1687. De to mønter har en samlet katalogpris på kr. 350 i kvalitet 0, i henhold til Siegs Møntkatalog for 2012.


Årgangsmønterne var som sædvanlig kun en mindre del af møntauktionerne.

På ”Poul Henning Knudsen IX” var udbudt en virkelig raritet, beskrevet således i kataloget: ”København. Ungersk gylden 1557, H1, S1, Ubetydelig buklet, lille skrabemærke i højre advers felt. Smuk mønt. Italiensk jordfund.” Kvaliteten er angivet til 01-1+ i auktionskataloget. Hammerslagsprisen for denne mønt blev kr. 350.000. Hertil kommer auktionssalær.

Maj 2012

Arne Krukow

Bruun Rasmussen har den 1. november 2011 afholdt deres store efterårsauktion over mønter. Dagen efter var der endnu en stor møntauktion nemlig ”Poul Henning Knudsen VIII.”

På begge auktioner blev der bl.a. udbudt nogle flotte årgangsmønter, der viser at mønter i gode kvaliteter sælges til pæne priser:

Prisforskellen mellem kvalitetsmæssigt flotte mønter og kvalitetsmæssigt meget flotte mønter blev tydeligt illustreret på de to auktioner. Der var udbudt to 10 ører fra 1959. Begge i meget flotte kvaliteter. Den ene i kvalitet 0 og den anden i kvalitet M.

Mønten i kvalitet 0 blev solgt for kr. 1500 og mønten i kvalitet M blev solgt for kr. 4000. Begge priser er inklusive 25 procent auktionssalær. Prisen for en kvalitet 0 mønt ifølge Siegs Møntkatalog 2012 er kr. 1400.

Der var også andre årgangsmønter med på auktionerne. En 25 øre fra 1932 i kvalitet M blev solgt for kr. 4000 inkl. salær. Sieg 2012 – kvalitet 0 kr. 800.

En 2 krone fra 1959 i kvalitet M fik hammerslag på kr. 600, hvilket inkl. salær giver en pris på kr. 750. Sieg 2012 – kvalitet 0 kr. 450.

En 1 krone fra 1876 ligeledes i kvalitet M blev solgt for kr. 9000 plus salær, hvilket i alt giver kr. 11.250. Sieg 2012 – kvalitet 0 kr. 6.100.

En 1 øre fra 1881 i kvalitet 1+, mønten havde en lille ir plet på revers, fik hammerslag på kr. 18.000, hvortil kommer salær, i alt kr. 22.500. Sieg 2012 – kvalitet 1+ kr. 20.000.

En 2 øre fra 1892 i kvalitet M, blev beskrevet således af auktionshuset ”avers med små pletter – smuk mønt”. Hammerslaget blev kr. 9.500, der med salær giver en samlet pris for køber på kr. 11.875. Sieg 2012 – kvalitet 0 kr. 4.500.


Årgangsmønterne var kun en meget lille del af de to auktioner.

Den højeste pris på auktionen opnåede en ½ speciedaler fra 1659, med et hammerslag på kr. 460.000. Med 25 procent salær oveni bliver prisen i alt kr. 575.000 for mønten.

Til sammenligning kan nævnes, at beløbet der betales for denne ene mønt, er højere end værdien af samtlige årgangsmønter i kvalitet 0 i henhold til Siegs møntkatalog for 2012.

December 2011
Arne Krukow
Bruun Rasmussen har afholdt møntauktionen ”Poul Henning Knudsen VII” den 14. maj 2011.

På auktionen blev der bl.a. udbudt nogle flotte årgangsmønter, der viser at mønter i meget gode kvaliteter sælges til absolut pæne priser:


En 2 øre fra 1886 i kvalitet 0-01 blev beskrevet således i kataloget ”et smukt eksemplar med medaillieprægskarakter på advers”. Mønten blev af auktionshuset vurderet til kr. 1000. Hammerslagsprisen blev kr. 2.300, hvilket inkl. salær giver en pris på kr. 2.875 for mønten. I Siegs Møntkatalog for 2011 er mønten sat til kr. 1.900 i kvalitet 0 og kr. 600 i kvalitet 01.

En 5 øre fra 1914 i kvalitet M blev beskrevet således i kataloget ”meget smukt eksemplar”. Mønten blev af auktionshuset vurderet til kr. 500. Hammerslagsprisen blev kr. 1.600, hvilket inkl. salær giver en pris på kr. 2.000. I Siegs Møntkatalog er mønten sat til kr. 500 for kvalitet 0.

En 1 krone fra 1930 i kvalitet 0 blev beskrevet således i kataloget ”pragteksemplar med medaillieprægskarakter”. Mønten blev af auktionshuset vurderet til kr. 2.500. Det blev solgt for kr. 7.000, hvilket inkl. salær giver en pris for køberen på kr. 8.750. I Sieg 2011 er mønten sat til kr. 3.500 i kvalitet 0.

En 25 øre fra 1938 i kvalitet M blev beskrevet således i kataloget ” et usædvanligt smukt eksemplar”. Mønten blev af auktionshuset vurderet til kr. 400. Prisen for mønten blev kr. 1.300, hvilket inkl. salær giver en pris på kr. 1.625. I Sieg 2011 er mønten sat til kr. 300 for kvalitet 0.


Følgende mønter, hvortil der i kataloget ikke var knyttet særlige beskrivelser udover kvalitetsangivelsen, opnåede også pæne hammerslagspriser:

En 2 krone fra 1948 i kvalitet 0 blev solgt for 1.050, hvilket giver en pris inkl. salær på 1.312. Iflg. Sieg er prisen for kvalitet 0 sat til kr. 300.

En 10 øre og en 25 øre fra 1952 begge i kvalitet 0 blev solgt for henholdsvis kr. 500 og kr. 700. Inkl. salær giver det kr. 625 og kr. 875. Iflg. Sieg 2011 er kvalitet 0 mønter sat til kr. 225 for 10 øren og kr. 450 for 25 øren.


Pæne mønter af zink er også i høj kurs:

En 10 øre fra 1945 i kvalitet 0-01 blev beskrevet således i kataloget ”sjælden i denne kvalitet”. Mønten blev vurderet til kr. 1.200 af auktionshuset. Det blev solgt til kr. 3.100, hvilket inkl. salær giver en pris på kr. 3.875. I Siegs Møntkatalog for 2011 er mønten sat til kr. 1.200 i kvalitet 01 og til kr. 2.500 i kvalitet 0.Årgangsmønterne udgjorde kun en mindre del af auktionen som omfattede i alt 426 emner.

Flere mønter på auktionen opnåede salgspriser på over kr. 100.000.

Norge - 2 mark fra 1682 i kvalitet 01-1+, der kun er kendt i 6 eksemplarer, blev solgt for kr. 170.000 og Danmark - speciedaler fra 1683 i kvalitet 0-01, der kun er kendt i 12 eksemplarer, blev solgt for kr. 160.000. De nævnte priser for de to mønter er før salær til auktionshuset.

15. maj 2011
Arne Krukow